Пазарът реагира слабо на двойния ръст в печалбата на „Доверие ОХ“

Тя идва основно от молдовската банка „Moldindconbank” S.A., видно от голямата печалба за малцинственото участие